Sporten bij BLUe Eede staat voor een sportieve-, leuke fitness-­ en groepslessen­beleving. Om het bezoek aan onze vestiging (gebouw) voor iedereen plezierig te maken en te houden, hanteert BLUe Eede de volgende huisregels:

 1. In de sportruimte is het dragen van schone sportkleding (inclusief propere schoenen) verplicht. Geen afgevende zolen!
 2. Het voeren van mobiele telefoongesprekken binnen de sportruimtes is niet toegestaan..
 3. Nieuwe klanten zonder fitness ervaring zijn verplicht eerst een afspraak te maken met een instructeur alvorens zelfstandig te gaan trainen.
 4. Ieder fitnesslid moet een handdoek meenemen om toestellen en matten af te dekken.
 5. Ieder fitnesslid dient de toestellen, die door zijn of haar gebruik vuil zijn geworden, schoon te maken met de door het sportcentrum beschikbaar gestelde schoonmaakspullen.
 6. Gewichten, halters en andere materialen dienen na gebruik weer teruggelegd te worden.
 7. Alleen de lesgever/ster mag de geluidsinstallatie bedienen en de deuren of ramen openzetten of dichtdoen.
 8. Om hygienische redenen is het verplicht een handdoek op de vloer te leggen in de groepsfitnesszalen.
 9. Matten en andere materialen, zoals steps en gewichtjes enz., moeten na iedere les weer op hun plaats worden gezet.
 10. Om de lessen vlot te laten verlopen, gelieve u zich nauwgezet aan de lestijden te houden.
 11. Het is niet toegestaan om de groepsfitnesszaal te betreden als de lessen al begonnen zijn.
 12. Het gebruik van en de handel in verdovende middelen is verboden binnen en om het gebouw.
 13. Roken en het gebruik van alcohol zijn niet toegestaan in de fitnessruimte en de buitensportzone. Dronkenschap is verboden binnen en om het gebouw.
 14. Huisdieren zijn niet toegestaan in het fitnesscentrum.
 15. Etenswaren zijn niet toegestaan in de trainingsruimte.
 16. Alleen afsluitbare drinkbekers (bidons) mag je in de trainingsruimtes gebruiken.
 17. Tassen, jassen of andere kledingsstukken laat je achter in de daarvoor bestemde ruimtes en neem je niet mee naar de trainingsruimte.
 18. Klanten dienen elkaar geen overlast te bezorgen.
 19. Deelname aan trainingen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.
 20. In de kleedruimte en douches is het niet toegestaan om onhygienische handelingen te verrichten.
 21. Een ieder is verplicht de instructies van het bevoegde personeel stipt en onverwijld op te volgen.
 22. De directie is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal of ongevallen in en om het fitnesscentrum.

Het in strijd handelen met deze regels kan intrekking van de lidmaatschapspas tot gevolg hebben, zonder restitutie van lidmaatschapsgeld.

Download de app